Kwaliteit en beleid

Hieronder zijn alle inschrijvingen en registraties te vinden;

  • Inschrijven KvK nummer: 83689834
  • Inschrijving landelijk register kinderopvang (LRK) conform toetsing GGD: 543680745 (Siënne), 850756121 (Dyonne)
  • Beide kinder- EHBO diploma Oranje Kruis diplomanummer 99877471 expiratie 25-04-2024
  • Bedrijfshulpverlener (BHV brand) diploma volgens NIBHV keurmerk
  • Alle gezinsleden hebben een verklaring goed gedrag door Ministerie van Justitie
  • Inschrijving bij erkend gastouderbureau Villa Nana te Maastricht
  • Aansprakelijkheidsverzekering en ongevalleverzekering bij Centraal beheer. Polis nummer: 4199431
  • Jaarlijkse risico-inventarisatie door gastouderbureau (controleren van beleid, kwaliteit en veiligheid)