Kwaliteit en beleid

Hieronder zijn alle inschrijvingen en registraties te vinden;

  • Inschrijven KvK nummer: 83689834
  • Inschrijving landelijk register kinderopvang (LRK) conform toetsing GGD is in behandeling
  • Beide kinder- EHBO diploma rode kruis diplomanummer 45551-71886 expiratie 11-12-2022
  • Bedrijfshulpverlener (BHV brand) diploma volgens NIBHV keurmerk
  • Beide verklaring goed gedrag van alle meerderjarige gezinsleden door Ministerie van Justitie
  • Inschrijving bij erkend gastouderbureau Joekie te Geleen
  • Aansprakelijkheidsverzekering en ongevalleverzekering bij Centraal beheer. Polis nummer: 4199431
  • Jaarlijkse risico-inventarisatie door gastouderbureau (controleren van beleid, kwaliteit en veiligheid)